Całodobowy dyżur adwokackiPrzebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego przesądza niejednokrotnie o losach całego postępowania karnego. Fakt nawiązania kontaktu z adwokatem, na wstępnym etapie czynności procesowych, przekłada się w istotny sposób na pozycję zatrzymanego, kiedy to przysługuje mu już status podejrzanego i oskarżonego.

Niejednokrotnie zatrzymanie ma miejsce w godzinach wieczornych, nocnych – wtedy też funkcjonariusze organów postępowania karnego, np. Policji, Centralnego Biura Śledczego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego itp.  podejmują czynności, których konsekwencje decydują o biegu dalszego postępowania.  Jesteśmy zatem dostępni całodobowo, w wypadkach nagłych, wymagających natychmiastowego działania.Czytaj więcej

Formularz kontaktowy


Obszary praktykPrawo karne

Istotną część usług Kancelarii Adwokackiej stanowią sprawy z zakresu postępowania karnego Czytaj więcejPrawo rodzinne

Oferujemy pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czytaj więcejPrawo cywilne

Kancelaria Adwokack oferuje kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego Czytaj więcejPrawo spadkowe

Oferujemy pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa spadkowego. Czytaj więcejPrawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka świadczy stałą i kompleksową obsługę spółek handlowych oraz przedsiębiorców. Czytaj więcej


Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Czytaj więcej


Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka zajmuje się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym. Czytaj więcej

Jus est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i sprawiedliwe